September 19, 2015 | SEIU

Taller de Ciudadania - Tucson, AZ

Fecha: September 19, 2015

Hora: 9:00 am to 3:00 pm

Sitio: Teltecalli High School

251 W Irvington Rd,

Tucson, AZ 85714

Información adicional:
Para información adicional, llame a Eduardo Saenz, Area Coordinator, at 520-245-6382

Patrocinado Por: SEIU, Amistades, OFA, OCA

SOCIOS NACIONAL

NATIONAL PARTNERS